با با همکاری شرکت اعوان، سازمان فناوری اطلاعات با هدف ارایه خدمات هویت شناسی به کسب و کارها، از سامانه ملی احراز هویت و استعلامات اشخاص (سماوا) رونمایی کرد.

توجه : برا سوال یا طرح مشکل در مورد سامانه سماوا، لازم است با سازمان فناوری اطلاعات ایران ارتباط برقرار نمایید. (مکاتبه با ایمیل idsupport@ito.gov.ir)

این سامانه در سطوح مختلف امکان استعلام هویت بر پایه کد ملی از طریق سامانه شاهکار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بر پایه اطلاعات سجلی از طریق سازمان ثبت احوال و بر پایه اطلاعات اتباع خارجی از طریق وزارت کشور را فراهم می‌کند.

اکوسیستم سماوا شامل زنجیره‌ای از شناسه‌های معتبر اعم از تطبیق شماره تلفن همراه با کدملی، اطلاعات هویتی اتباع ایرانی، تطبیق عکس و زنده بودن، اطلاعات هویتی اتباع خارجی، اطلاعات افراد حقوقی، اطلاعات مکانی و نشانی و نیز امضای دیجیتال است.