یکی از دغدغه های اصلی دانشجویان تصمیم گیری در مورد آینده شغلی و ورود به بازار کار است. این ارائه با گردآوری نتایج مصاحبه های متعدد راهکار موثری را برای انتخابهای شغلی شما پیشنهاد می دهد. مطالعه این ارائه به همه دانشجویان مخصوصاً در مقطع کارشناسی پیشنهاد می شود.
[مجموع: 0 میانگین: 0]