66097972 – 66097985

info@asta.ir

سخن بزرگان

امام علی (ع) :

ثروتمندی در غربت ، مانند در وطن بودن است و تهیدستی در وطن ، غربت است.

Load Balancer