66097972 – 66097985

info@asta.ir

سخن بزرگان

امام علی (ع) :

با مردم آنگونه معاشرت کنید که اگر مردید ، بر شما اشک بریزند و اگر ماندید ، با اشتیاق به سوی شما آیند.

پایگاه داده