66097972 – 66097985

info@asta.ir

سخن بزرگان

امام علی (ع) :

نشانه ایمان ، این است که راستگویی را هر چند به زیان تو باشد بر دروغگویی ، گرچه به سودت باشد ترجیح دهی.

مهندسی_نرم_افزار