66097972 – 66097985

info@asta.ir

سخن بزرگان

امام علی (ع) :

از خنده ی زیاد بپرهیزید که دل را می میراند.

داده کاوی