66097972 – 66097985

info@asta.ir

سخن بزرگان

امام علی (ع) :

عبرتی را که از تحولات تاریخ بر می گیریم ، پندی گرانمایه باشد که چراغ صفت ، راه زندگی را از چاه باز نماید.

برنامه نویسی