66097972 – 66097985

info@asta.ir

سخن بزرگان

امام علی (ع) :

در فتنه ها ، مانند شتر دو ساله باش ، نه پشتی دارد که سواری دهد و نه پستانی تا او را بدوشند.

مجوزها و تقدیرنامه ها

در این صفحه می توانید تعدادی از مجوز ها و تقدیرنامه های شرکت اعوان را مشاهده نمایید