66097972 – 66097985

info@asta.ir

سخن بزرگان

امام علی (ع) :

سخن و حرف را تا نگفته ای در اختیار توست و هنگامی که آن را بیان کردی تو در بند سخن گرفتار می شوی.

مجوزها و تقدیرنامه ها

در این صفحه می توانید تعدادی از مجوز ها و تقدیرنامه های شرکت اعوان را مشاهده نمایید