سازمانهای دولتی مکلف شدند که جهت پاسخگویی شفاف به شهروندان، میز خدمت راه اندازی کنند و با اتباط با شهروندان را در با اهمیت بیشتری پیگیری نمایند.
از اول تیر ماه ۱۳۹۷ به بعد، ارائه خدمت به مردم در محلی غیر از میز خدمت و ارجاع آنان به واحد‌های سازمانی و کارشناسان در داخل ادارات ممنوع است و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم، ارتباط با شهروندان(حضوری یا الکترونیکی) تنها از طریق این درگاه انجام شود.
•زمان صدور نهایی پاسخ در قالب رسید به آنها اعلام شود.
•امکان رهگیری مراحل کار از طریق صدور کد رهگیری برای شهروندان مهیا شود.
•مراحل گردش کار، هزینه، نام شخص مسول و چگونگی پیگیری و ارتباط با او مشخص شود.
•مسولیت عملیاتی سازی مساله بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است و قصور در هیت های رسیدگی به تخلفات اداری قابل رسیدگی است.

بخشنامه میز خدمت