تضمین کارایی، دسترس پذیری و مقیاس پذیری یکی از دغدغه های مهم سیستمهای Enterprise است. یکی از مهمترین تکنیکها ایجاد Redundancy در منابع است. مثلاً در لایه Application Server می توانیم چندین Node داشته باشیم که به صورت موازی سرویس دهی نمایند. یک توزیع کننده بار، کاربران را بین Nodeها تقسیم می کند. به این ترتیب پایین آمدن یک Application Server موجب قطع شدن سرویسدهی نمی شود.
برای مثال ما از JBoss به عنوان Application Server و از Apache Web Server به عنوان Load Balancer استفاده می کنیم. این مستند روش تنظیم JBoss و Apache را برای پیاده سازی این تکنیک شرح می دهد.
انجام این کار آنقدر ساده است که حیف باشد از مزایای آن برای بهبود کیفیت سرویسها خود بی بهره بمانید.
[مجموع: 1 میانگین: 5]