گزارش کار آموزی دوره کارشناسی آقای رسول ملکی از دانشجویان دانشگاه شریف، در تابستان 93 در شرکت اعوان در این گزارش سعی بر آن بوده تا در خط تولید نرم افزار اعوان، در بخش تولید کد از روی مدل ، بهبود هایی ایجاد شود. امیدواریم رسول عزیز در آینده یکی از افراد موفق در صنعت نرم افزار باشد.

دانلود این گزارش