گزارش کار آموزی دوره کارشناسی آقای مجتبی ورمزیار از دانشجویان دانشگاه شریف، در تابستان 92 در شرکت اعوان در این گزارش سعی بر آن بوده تا در خط تولید نرم افزار اعوان، در بخش تولید کد از روی مدل داده ای میانی ، بهبود هایی ایجاد شود. برای مجتبی عزیز آرزوی سربلندی و موفقیت روز افزون داریم.

دانلود این گزارش