وبینار «نقشه‌راه بهبود معماری و کیفیت نرم‌افزار در سازمان‌های متوسط و بزرگ» روز چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰ برگزار شد.

«صادق علی‌اکبری» طی سال‌های اخیر برای کمک به سازمان‌های بزرگ جهت بهبود کیفیت و معماری نرم‌افزارها تلاش کرده است. بخش مهمی از این تجربه، در تیم چکاپ از زیرمجموعه‌های شرکت مشاوران نرم‌افزاری اعوان شکل گرفته است. در طی این سال‌ها، دغدغه‌ها، مشکلات، تجربه‌ها و راه‌حل‌های مشترکی در زمینه معماری و کیفیت نرم‌افزار در سازمان‌های مختلف مشاهده شده است که در این ارائه این دغدغه‌ها و معضلات مشترک مرور شده و درباره برخی راه‌کارهای موجود برای رفع آن‌ها هم‌فکری شد.

از همه افرادی که در این جلسه حضور داشتند، سپاسگزاریم.

لطفا با بیان نظرات و بازخوردهای خود، در بهبود برگزاری رویدادهای مشابه به ما کمک کنید.

دریافت و مشاهده فایل ارائه

مشاهده فیلم ارائه