معمولاً قبل از عقد قرارداد بین مجری و کارفرما به ویژه در مناقصه ها، باید یک پیشنهادنامه از سوی مجری تنظیم گردد. در این پیشنهاد نامه مجری سعی می کند ضمن شرح راه حل خود برای مساله مشتری، هزینه و زمان مورد نیاز خود برای ارائه راه حل را بیان و توجیه نماید. در این ارائه به ویژگیهای یک پیشنهاد نامه تجاری اشاره می شود.
[مجموع: 0 میانگین: 0]