66097972 – 66097985

info@asta.ir

سخن بزرگان

آبراهام لینکلن :

می دانم كه وقت می گیرد، اما به پسرم بیاموزید، اگر با كار و زحمت یك دلار كسب كند، بهتر از این است كه پنج دلار از روی زمین پیدا كند.

خط تولید WISE