66097972 – 66097985

info@asta.ir

سخن بزرگان

امام علی (ع) :

اگر بر دشمنت دست یافتی ، بخشیدن او را شکرانه ی پیروزی قرار بده.

مهندسی نرم‌افزار