66097972 – 66097985

info@asta.ir

سخن بزرگان

توماس ادیسون :

من به هیچ وجه اجازه نمی دهم که شرایط مرا ناامید کند. سه چیز لازم برای رسیدن به یک هدف با ارزش عبارت است از : کار ، استقامت و عقل سلیم.

برنامه‌نویسی