66097972 – 66097985

info@asta.ir

سخن بزرگان

امام علی (ع) :

قلب احمق در دهان او و زبان عاقل در قلب او قرار دارد.

Author: سجاد طالبی زاده