66097972 – 66097985

info@asta.ir

سخن بزرگان

امام علی (ع) :

هر چیز که شمردنی است ، پایان می پذیرد و هرچه را که انتظار می کشیدی ، خواهد رسید.

Author: محمد جواد حیدری