66097972 – 66097985

info@asta.ir

سخن بزرگان

آنتونی رابینز :

خداوند هرگز مشکلی را سر اهمان نمی‌گذارد، مگر آنکه بداند، شایستگی و گنجایش رویارویی با آن و توانایی از بین بردن آن را نیز داریم.

Author: مدیر سایت