66097972 – 66097985

info@asta.ir

سخن بزرگان

آنتونی رابینز :

گاهی برای برنده شدن، دست به کارهایی می‌زنیم که با ارزش‌های درونی ما ناسازگار است. در این موارد، بازنده‌ی اصلی ما هستیم.

Author: مدیر سایت