66097972 – 66097985

info@asta.ir

سخن بزرگان

امام علی (ع) :

توجه كن كه چه سخنی گفته می شود و توجه نكن كه چه كسی آن را می گوید.

Author: مدیر سایت