در این مقاله سعی شده است مفاهیم و امکانات سیستمهای مدیریت اسناد و قابلیتهای Alfresco که یکی از مهمترین ECM های متن باز محسوب می شود، به اختصار توضیح داده شود.
[مجموع: 1 میانگین: 5]