سامانه گزارشگران فساد ( سامانه سوت زنی ) سازمان بازرسی کل کشور بر پایه ZRM افتتاح شد. سعید شهیادی معاون مرکز نظارت همگانی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور در مراسم این رونمایی به اهم اهداف مورد نظر سازمان بازرسی کل کشور در حوزه جلب مشارکت عمومی و نظارت همگانی جهت پیشگیری و مقابله با فساد پرداخت و گفت: جلب مشارکت عمومی در پذیرش مسئولیت اجتماعی و فعال کردن ظرفیت مطالبه گری مردمی در مقابله با سوء جریانات، تخلفات و جرایم در دستگاه‌های اجرایی و بهره گیری از ظرفیت و توان خبری ، علمی ، تجربی و تخصصی اشخاص حقیقی و حقوقی در ارائه تحلیل محیطی و آسیب شناسی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ایجاد شبکه ساختار یافته از گزارشگران ( سوت زنان) و افشا کنندگان فساد در زمره اهم اهداف سازمان بازرسی کل کشور در امر راه اندازی این سامانه گزارشگران فساد است.

این سامانه از این آدرس زیر در دسترس عموم قرار گرفته است.

https://gozaresh.bazresi.ir