66097972 – 66097985

info@asta.ir

سامانه ملی احراز هویت و استعلامات اشخاص (سماوا)

با همکاری شرکت اعوان، سازمان فناوری اطلاعات با هدف ارایه خدمات هویت شناسی به کسب و کارها، از سامانه ملی احراز هویت و استعلامات اشخاص (سماوا) رونمایی کرد.

توجه : برا سوال یا طرح مشکل در مورد سامانه سماوا، لازم است با سازمان فناوری اطلاعات ایران ارتباط برقرار نمایید. (مکاتبه با ایمیل idsupport@ito.gov.ir)

این سامانه در سطوح مختلف امکان استعلام هویت بر پایه کد ملی از طریق سامانه شاهکار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بر پایه اطلاعات سجلی از طریق سازمان ثبت احوال و بر پایه اطلاعات اتباع خارجی از طریق وزارت کشور را فراهم می‌کند.

اکوسیستم سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی شامل زنجیره‌ای از شناسه‌های معتبر اعم از تطبیق شماره تلفن همراه با کدملی، اطلاعات هویتی اتباع ایرانی، تطبیق عکس و زنده بودن، اطلاعات هویتی اتباع خارجی، اطلاعات افراد حقوقی، اطلاعات مکانی و نشانی و نیز امضای دیجیتال است.

سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شده است. در بند 4-3 از این سند، تکالیفی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته و در این میان طبق بند 4-3-2، استقرار پنجره واحد احراز هویت در فضای مجازی به عهده وزارت ICT است. بر اساس این سند، سازمان فناوری اطلاعات ایران با هدف تعامل میان تامین‌کنندگان شناسه هویت معتبر، تامین‌کنندگان صفت‌ها و خدمات نسبت به راه‌‌اندازی پنجره واحد احراز هویت با عنوان سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی (سماوا) اقدام نمود.