در این ارائه آموزش جاوا می توانید دغدغه ها و کارهای ضروری برای تست برنامه های شی گرا را ملاحظه فرمایید.