پرتال سازماني

سازمانها و شرکتها عموماً نیازمند مجموعه‌ای از سیستمها برای پاسخگویی به نیازمندیهای الکترونیکی خود هستند. پورتال درون‌سازمانی اعوان موسوم به WiSE Portal بستری مناسبی برای توسعه و تجمیع سیستمهای مبتنی بر وب درون‌سازمانی فراهم می‌نماید به ترتیبی که کاربران با ورود به پورتال، از طریق یک پنجره از کلیه سیستمهایی که مجاز هستند استفاده نمایند. این محصول در بستر Java EE تولید شده است ولی امکان تجمیع با سیستمهای وبی مبتنی بر PHP و .Net را نیز فراهم می‌نماید. انتقال سیستمهای وبی موجود به این پرتال با تغییرات اندک امکان‌پذیر است.

 • امکانات امنیتی
 • ورود همزمان کاربر به همه سیستمهای تحت وب با سرویس Single Sign-on
 • مدیریت کاربران و نقشها
 • تعریف کدهای دسترسی درختی به ازای عملیات مختلف در کلیه سیستمها
 • تعیین سطوح دسترسی بر اساس نقشها و کدهای دسترسی
 • گزارش‌دهی از فعالیتهای کاربران با ذکر زمان، IP ، کد دسترسی و توضیح
 • تبادل ایمن اطلاعات روی HTTPS
 • تنظیم میزان پیچیدگی و طول عمر گذرواژه‌ها
 • سیاستگذاری روی دسترسیها بر اساس IP Range و جدول زمانی
 • قابلیت اتصال به LDAP برای دریافت اطلاعات کاربران
 • درگاه واحد کلیه سیستمها
 • ایجاد منو برای هر سیستم با امکان تعیین کد دسترسی هر منو
 • نمایش درگاه ورودی کاربر با تجمیع کلیه منوهای قابل دسترسی
 • نمایش اطلاعیه‌ به کاربران
 • تبادل پیام بین کاربران
 • مدیریت اطلاعات ساختار سازمانی
 • نگهداری اطلاعات ساختار سازمانی با ارتباطات درختی
 • پشتیبانی از روابط ماتریسی بین سازمانها با انواع تابعیتهای قابل تعریف
 • مدیریت اطلاعات سمتهای سازمانی
 • امکان تعریف متصدی و چندین جانشینن برای هر سمت و تعیین محدوده دسترسی هر جانشین
 • تعیین سطح سازمانی و سطح محرمانگی برای هر سمت
 • اطلاعات تقسیمات جغرافیایی در سطوح دلخواه همچون کشور، استان، شهر، منطقه
 • سایر ویژگی‌ها
 • مبتنی بر وب و قابل استفاده در مرورگرهای استاندارد همچون IE و FireFox و Chrome
 • مبتنی بر بستر Java EE و کتابخانه‌های متن‌باز
 • امکان یکپارچه سازی سیستمهای مبتنی بر Java ، .Net ، Php ، Ruby و Perl و Python در پرتال با اتصال به مکانیزم Single Sign-On
 • تست شده با تعداد بسیار زیاد کاربران همزمان
 • تست شده در سیستم‌عاملهای خانواده Linux و خانواده Windows
 • تست شده روی پایگاه‌داده‌های Oracle ، MySQL و Derby و H2
 • قابلیت Clustering در لایه DBMS و Application Server

تصاویر پرتال سازمانی

 

فهرست کاربران

پرتال سازمانی - تصویر 1

 

ویرایش نقش و تخصیص دسترسی

portal 2

 

 

گزارش فعالیت کاربران

portal 3