تولیدگر کد (Code Generator)

WISE یک خط تولید نرم افزارهای سازمانی کامل است که امکانات متنوعی را فراهم می نماید. یکی از مهمترین و ملموس ترین ابزارهای SPL تولیدگر کد (Code Generator) می باشد. اهمیت تولیدگر کد در خط تولید نرم افزار تا جایی است که برخی -به اشتباه- خط تولید نرم افزار را معادل تولیدگر کد می دانند.

وایز مجهز به چندین تولیدگر کد برای مقاطع مختلف می باشد. مهمترین هدف تولیدگر کد، کاهش کارهای تکراری است. حذف کارهای تکراری ضمن کاهش هزینه و زمان پروژه، موجب کاهش احتمال اشتباه نیروی انسانی (در نتیجه بهبود کیفیت محصول) و افزایش رضایت شغلی برنامه نویسان می شود.


 

مزایای استفاده از تولیدگر کد

 • کاهش مخاطرات و افزایش قابلیت اطمینان: تولید کد از روی قالبهای اثبات شده ای که به وسیله کارشناسان خبره تولید شده و با پشتوانه تجربه چندین ساله بلوغ یافته است، زمینه بسیاری از مخاطرات را از بین می برد.
 • یک دست شدن ساختار پروژه ها: وقتی تمام قسمتهای پروژه از روی قالبهای یکسان تولید شده و سپس بر پایه آنها توسعه یابد، بخشها مختلف از نظر ساختاری یک دست و سازگار خواهد بود.
 • افزایش قابلیت نگهداری: یکدست شدن ساختار پروژه، اشراف بیشتر هر برنامه نویس روی کل پروژه و افزایش قابلیت نگهداری را به دنبال دارد.
 • کاهش زمان پروژه: با خودکاری سازی بخشهایی از تولید سیستم و استفاده مستقیم از دستاوردهای تحلیل برای پیاده سازی و حذف کارهای تکراری زمان مورد نیاز برای تولید محصول کاهش می یابد.
 • کاهش هزینه پروژه: کنترل مخاطرات، کاهش زمان پروژه و خودکارسازی برخی از فعالیتها به معنی کاهش هزینه های پروژه می باشد.
Codegen proj sample

تولیدگر پروژه

هر محصول نرم افزاری از یک یا چند مولفه تشکیل می شود. آماده سازی معماری و شالوده این مولفه های نرم افزاری مستلزم صرف زمان زیاد از برنامه نویسان خبره است. در WISE مولفه های نرم افزاری به چند تیپ تقسیم بندی شده اند و برای هر تیپ یک قالب پروژه ایجاد شده است. معمار نرم افزار می تواند مولفه های خود را از روی این قالبها بسازد. در هر قالب پروژه موارد زیر پیش بینی شده است:

 • ساختار دایرکتوری پروژه مبتنی بر استاندارد maven
 • تعیین کتابخانه های مورد نیاز
 • فایلهای پیکربندی مختلف به فراخور نوع پروژه (web.xml، فایلهای پیکربندی spring، تنظیمات log)
 • اسکریپتهای build مبتنی بر ant و maven
 • مکانیزمهای تست واحد
 • پلاگین installer: برای نصب محصول در محیط عملیاتی

در وایز معمار نرم افزار می تواند با ترسیم یک UML Component Diagram و تعیین قالبهای دلخواه (با افزودن چند stereotype و tagged value روی component ها) اقدام به تولید مولفه های نرم افزاری محصول نماید. همچنین امکان ساده تری برای ایجاد یکی یکی مولفه ها با اسکریپت وجود دارد.

 

تولیدگر کد عملیات CRUD

بخش مهمی از موارد کاربرد سیستمهای اطلاعاتی داده محور هستند یعنی عملیات نسبت ساده ای حول یک موجودیت یا داده خاص انجام می دهند؛ عملیاتی همچون ایجاد، ویرایش، حذف و جستجوی رکوردهای داده که اصطلاحاً CRUD خوانده می شود.

وایز برای پیاده سازی سریع موارد کاربرد داده محور ابزار سریع و ساده ای ارائه می کند. تحلیلگر یا طراح می توانند مدل داده سیستم را در قالب UML Class Diagram طراحی کنند. سپس اطلاعاتی بیشتری در مورد موجودیتها و فیلدهای اطلاعاتی در قالب Stereotype و tagged value به مدل اضافه می شود. از این نمودار کلاس به طور مستقیم برای تولید کد تمام لایه ها استفاده می شود. کدهایی که تولید می شوند بدون تغییر قابل بهره برداری هستند.

ویژگیهای تولیدگر کد عملیات CRUD:

 • تولید کد تمام لایه ها
  • تولید فرمهای ورود اطلاعات (با GWT یا AngularJS یا ExtJS)
  • تولید کد وب سرویس (REST یا SOAP)
 • پشتیبانی از انواع روابط بین موجودیتها
  • یک به چند، چند به یک، چند به چند
  • توارث
  • کل به جزء (Master/Detail)
 • پشتیبانی از انواع صحت سنجی داده ها
 • ایجاد و کنترل کدهای دسترسی برای هر موجودیت
نمونه ورودی تولیدگر کد عملیات CRUD
Codegen datamodel
نمونه خروجی تولیدگر کد عملیات CRUD
Codegen crud sample